Gratis cursusmateriaal Duits en downloads

Op deze pagina vindt u een selectie van ons cursusmateriaal Duits.
Ook kunt u hier onze brochure, de tarievenlijst, het intakeformulier en de evaluatieformulieren downloaden.

Meest gedownload

Zakelijk Duitse grammatica | taleninstituut PR-talen

Bent u klant of deelnemer en volgt u op dit moment een taaltraining of taalcursus? Dan kunt u inloggen voor nog meer handige downloads en lesmateriaal. Nog geen inlogcode ontvangen? Vraag hem snel aan.

Intake & evaluatie

Intakeformulier deelnemer

De taaltrainer zal aan de hand van uw intakeformulier het intakegesprek met u voeren. Vul het formulier zo uitgebreid mogelijk in en mail het ons uiterlijk drie dagen voor het intakegesprek. Download

Terug naar menu


Intaketest Duits

Met de intaketest Duits en de beoordeling van het intakegesprek wordt uw aanvangsniveau nauwkeurig vastgesteld. Voor een objectieve beoordeling is het belangrijk antwoorden niet te raden. Mail ons de intaketest uiterlijk drie dage voor het intakegesprek. Download

Terug naar menu


Tussenevaluatieformulier

Ongeveer de helft van de taaltraining zit er op en wij zouden graag willen weten in hoeverre de training aansluit bij uw leerwensen, uw niveau en uw professionele werkomgeving. Mail ons daarom het ingevulde tussenevaluatieformulier twee dagen voor het geplande voortgangsgesprek. De taaltrainer zal de beoordeling met u bespreken en eventuele aanvullende leerwensen en/of opmerkingen in de komende lessen verwerken. Download

Terug naar menu


Eindevaluatieformulier

Nog één les en de taaltraining wordt afgesloten. Wij zouden graag willen weten hoe u de training beoordeeld. Uw feedback is nodig om de kwaliteit van onze taaltrainingen te garanderen. Mail ons daarom twee dagen voor de laatste les het ingevulde eindevaluatieformulier. Download

Terug naar menu


Algemene informatie

Brochure

In onze online-brochure leest u meer over onze maatwerk taaltrainingen zakelijk Duits. Graag vertellen wij u in een persoonlijk gesprek meer over onze taaltrainingen op maat. Neem voor een afspraak contact met ons op of vul een terugbelverzoek in.

Terug naar menu


Tarieven

Een overzichtelijke weergave van onze aantrekkelijke tarieven voor taaltrainingen op maat en taalcursussen. Download

Terug naar menu


Gratis presentaties en handouts

Handout – Standaard zinnen voor e-mails in het Duits

Hand-out met standaard zinnen voor zakelijke Duitse e-mails. Bekijk of  download  de hand-out.

Terug naar menu


Handout – Uitdrukkingen in het Duitse bedrijfsleven

Hand-out met vakmatige uitdrukkingen voor zakelijke communicatie in het Duits. Bekijk of  download  de hand-out.

Terug naar menu


Handout -Richtingaanduiding: nach oder zu

Hand-out met Duitse grammatica m.b.t. het gebruik van “Nach oder zu”. Bekijk of  download  de hand-out.

Terug naar menu


Handout – Datumnotatie in het Duits

Hand-out met Duitse grammatica over de rangtelwoorden met een praktische oefening. Bekijk of  download  de hand-out.

Terug naar menu


Handout – Samenvatting van de Duitse naamvallen

Hand-out Duitse grammatica met een samenvatting van de Duitse naamvallen. Bekijk of  download  de hand-out.

Terug naar menu


Video – Duitse naamvallen algemeen

Algemene informatie over Duitse naamvallen gepresenteerd in een korte video. Bekijk de video

of download de video.

Terug naar menu


Video – 1e naamval

Informatie over de 1e naamval gepresenteerd in een korte video. Bekijk de video

of download  de video.

Terug naar menu


Video – 2e naamval

Informatie over de 2e naamval gepresenteerd in een korte video. Bekijk de video

of  download  de video.

Terug naar menu


Video – 3e naamval

Informatie over de 3e naamval gepresenteerd in een korte video. Bekijk de video

of  download  de video.

Terug naar menu


Video – 4e naamval

Informatie over de 4e naamval gepresenteerd in een korte video. Bekijk de video

of  download  de video.

Terug naar menu


Presentatie – Datumnotatie en rangtelwoorden

Informatie over de rangtelwoorden gepresenteerd in een korte presentatie.  download de presentatie.

Terug naar menu


Presentatie – Wanneer gebruik je: wann, wenn en als

Informatie over het gebruik van “Wenn, wann of als” gepresenteerd in een korte presentatie.  download de presentatie.

Terug naar menu


Presentatie – Regels voor zakelijke e-mails schrijven in het Duits

Belangrijke regels bij het schrijven van Duitse e-mails gepresenteerd in een korte presentatie.  download de presentatie.

Terug naar menu


instructiekaart – Basisgrammatica zakelijk Duits

Gratis onze handige instructiekaart met de Duitse grammatica in een zakelijke context ontvangen? Vraag hem nu aan. Vraag hem nu aan

Terug naar menu