Disclaimer

Privacy & Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De rechten met betrekking tot de inhoud van deze website berusten bij de auteurs/derden die de stukken beschikbaar hebben gesteld op de website. Naast het management van taleninstituut PR-taken kunnen dit (freelance) taaltrainers en deelnemers, klanten en opdrachtgevers van taleninstituut PR-talen zijn.

Taleninstituut PR-talen behoudt zich het recht voor de inhoud van de website op ieder gewenst moment onaangekondigd te wijzigen.

Alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij taleninstituut PR-talen dan wel de betrokken auteurs.

Taleninstituut PR-talen draagt zorg voor de inhoud, betrouwbaarheid en validiteit van de webpagina’s en de inhoud daarvan. Ondanks de zorg en aandacht kan taleninstituut PR-talen geen garantie geven dat de op de website verstrekte informatie actueel, juist en volledig is.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Alle op de website van taleninstituut PR-talen gepubliceerde voorbeelden zijn slechts indicatief. Het taleninstituut PR-talen noch een van de aan haar gelieerde partijen is aansprakelijk voor de schade die is of dreigt te ontstaan door de inhoud van deze website.

Op de website kunt u verwijzingen aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt taleninstituut PR-talen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en de omgang met uw persoonsgegevens door derden.

Taleninstituut PR-talen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement en de disclaimer.

Via deze Privacy Policy informeert taleninstituut PR-talen u over de wijze waarop binnen onze organisaties wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Taleninstituut PR-talen isde verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijken worden hierna gezamenlijk aangeduid als “PR-talen”. PR-talen respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

PR-talen verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een taaltraining of taalcursus, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de taaltraining of taalcursus waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de taaltraining of taalcursus en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt PR-talen persoonsgegevens in het kader van uw taaltraining of taalcursus, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de taaltraining of taalcursus (met goed gevolg) heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

PR-talen gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen taaltraining of taalcursus;
  • het verzorgen van de door u gekozen taaltraining of taalcursus;
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
  • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
  • om te voldoen aan op PR-talen rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan PR-talen informatie over uw aanwezigheid bij de taaltraining of taalcursus verstrekken aan uw werkgever. PR-talen zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan PR-talen of indien PR-talen daartoe wettelijk verplicht is.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Webanalyse

PR-talen maakt gebruik van Google Analytics en andere webanalysediensten. Deze diensten maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. In het geval van Google Analytics wordt de informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers die zich bevinden buiten Europa. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het websitegebruik op te stellen voor PR-talenI en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. PR-talen bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. PR-talen mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot PR-talen richten door een e-mail te sturen naar info@prtalen.nl, onder vermelding van uw naam en adres. PR-talenI zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal PR-talen de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

PR-talen kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 9 november 2013.